Sự kiện Giờ Trái Đất là một hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày cuối tuần thứ hai của tháng Ba. Đây là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường và khí hậu, và khuyến khích mọi người đóng góp vào việc bảo vệ trái đất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Sự kiện Giờ Trái Đất, những hoạt động được tổ chức trong sự kiện này, và tầm quan trọng của nó đối với thế giới.

Sự kiện Giờ Trái Đất được bắt đầu vào năm 2007 tại Sydney, Australia. Trong năm đó, hơn 2 triệu người đã tắt đèn và thiết bị điện trong vòng một giờ để đóng góp vào nỗ lực bảo vệ môi trường. Từ đó, sự kiện đã được lan rộng đến hơn 180 quốc gia trên thế giới. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng Ba, và nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa sẽ được tổ chức.

Một trong những hoạt động quan trọng trong Sự kiện Giờ Trái Đất là tắt đèn và thiết bị điện trong một giờ. Đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất để đóng góp vào việc giảm thiểu lượng khí thải carbon và tiết kiệm năng lượng. Trong một giờ, bạn có thể tắt đèn, tắt máy tính và các thiết bị điện tử khác để giảm thiểu lượng điện sử dụng của bạn. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức, bao gồm việc thu gom rác thải, trồng cây, tham gia các hoạt động tình nguyện, và các hoạt động giáo dục khác.

Sự kiện Giờ Trái Đất là một cơ hội tuyệt vời để mọi người cùng nhau đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều có thể thực hiện những điều nhỏ nhặt mỗi ngày để giảm thiểu lượng khí thải carbon và tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, bạn có thể tắt thiết bị