Hội nghị đầu tư ESG Việt Nam 2023, một sự kiện do Vietcetara và Raise tổ chức vào ngày 31.05 và 1.6, hứa hẹn mang đến cho hơn 50 doanh nghiệp cơ hội đầu tư minh bạch, hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và môi trường. Sự kiện này đóng vai trò là nền tảng để người tham gia khám phá những dự án đắt giá khi Việt Nam từng bước áp dụng nguyên tắc ESG trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Nhà tài trợ cho sự kiện gồm Dynam Capital, Vietnam Holding, KPMG, HSBC, đối tác Raise, Australian Government và New World Saigon Hotel.

Để biết thông tin chi tiết về chương trình sự kiện, mời quý vị tham khảo thông tin tại: ESG Việt Nam 2023

Nội dung chính của Hội nghị đầu tư ESG tại Việt Nam:

  • Kéo dài trong 2 ngày
  • Hơn 50 doanh nghiệp tham gia
  • Tập trung vào các cơ hội đầu tư minh bạch, hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội và môi trường
  • Nền tảng để người tham gia khám phá các dự án đắt giá khi Việt Nam từng bước áp dụng nguyên tắc ESG trong